Madraci od PU pjena

U ovoj kategoriji madraca nalaze se madraci sa osnovom jezgre izrađene od PU pjene. PU pjene razlikuju se po gustoći i elastičnosti. Što je viša gustoća to je i veća težina pjene, veća težina znači i višu kvalitetu. PU pjena je materijal organskog podrijetla neškodljiv ljudskom zdravlju. PU pjena je najčešće upotrebljavan materijal u proizvodnji madraca i ojastučenog namještaja i za tu namjenu koristi se desetljećima.