Madraci

Madraci iz naše ponude kvalitetni su proizvodi proizvedeni u Hrvatskoj. Svi modeli madraca predviđeni su za svakodnevnu dugoročnu upotrebu. Madraci se razlikuju po  jezgrama i tvrdoći. Za madrace sa jezgrama od pjena kao podlogu trebalo bi koristiti podnice sa elastičnim letvicama veće gustoće što im produžuje vijek trajanja . Za madrace sa jezgrama od spiralnih žičanih opruga također je poželjno koristiti podnice sa elastičnim letvicama veće gustoće. Mogu se koristiti i krute drvene letvice gušće postavljene, ne manjeg razmaka od 5 cm, ili drvne ploče. Ali obavezno sa otvorima za cirkulaciju zraka kako bi se omogućilo da madrac  ne zadržava vlagu što onemogućava razvoj mikroorganizama štetnih za zdravlje. Od madraca proizvedenih od poliuretanskih PU pjena za svakodnevnu upotrebu ne preporučamo madrace sa manjom gustoćom od 30kg/m3. Za madrace proizvedene od pjena poželjno je da budu profilirani radi anatomske prilagodljivosti i boljeg protoka zraka. Za teže osobe preporučamo madrace sa većom gustoćom. Veća gustoća ne mora značiti nužno i veću tvrdoću. Što je slučaj sa memorijskom i Metzeler pjenom. Koje bez obzira na veliku gustoću daju visoki stupanj udobnosti. Madraci izrađeni od Metzeler duo cell pjene imaju izuzetnu udobnost i podnose velika opterećenja. Madraci KENA INTERIJERI.